در افق چشم انداز گروه هتلهای بیت المللی پارسیان :


با تمایز برگرفته از فرهنگ ایرانی اسلامی و برند معتبر جهانی ، پیشرو در ارائه خدمات نوین هتل داری