مزایده کافی شاپ

( مرحله دوم )

 

هتل پارسیان بوعلی همدان تحت پوشش شرکت هتلهای بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به واگذاری کافی شاپ هتل به بهره بردار واجد شرایط از طریق برگزاری تشریفات مزایده اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ درج آگهی در مدت 10 روز کاری به آدرس همدان خیابان بوعلی- هتل پارسیان بوعلی مراجعه و یا با شماره تلفن 08138250788 واحد اداری / مالی تماس حاصل نمایند.