مزایده غرفه واقع درمحوطه هتل

( مرحله اول )

 

هتل پارسیان بوعلی در نظر دارد یک باب غرفه واقع در محوطه را جهت بهره برداری امور خدمات مرتبط با هتل به صورت عقد اجاره از طریق برگزاری مزایده عمومی به مدت یکسال واگذار نماید، لذا افراد واجد شرایط می توانند جهت ارائه درخواست تا پایان وقت اداری مورخه 96/06/04 در ساعات اداری به آدرس : همدان-خیابان بوعلی-هتل پارسیان بوعلی مراجعه و یا با شماره 08138250856 واحد اداری مالی مراجعه نمایند.