مزایده محوطه پارکینگ هتل

( مرحله دوم )

 

هتل پارسیان بوعلی در نظر دارد تعداد محدودی از ظرفیت پارکینگ واقع در محوطه را جهت بهره برداری به صورت عقد اجاره از طریق برگزاری مزایده عمومی به مدت یکسال واگذار نماید، لذا افراد واجد شرایط می توانند جهت ارائه درخواست تا پایان وقت اداری مورخه 96/06/04 در ساعات اداری به آدرس : همدان-خیابان بوعلی-هتل پارسیان بوعلی مراجعه و یا با شماره 08138250856 واحد اداری مالی مراجعه نمایند.