غرفه صنایع دستی و موزه

غرفه صنایع دستی و موزه هتل پارسیان بوعلی فضایی نوستالوژیک و خاطر انگیز جهت میهمانان گرامی فراهم نموده و میتوان سوغات و صنایع دستی همدان را در غرفه صنایع دستی مشاهده نمود.

 

 

 

 

 

روابط عمومی هتل پارسیان بوعلی همدان.