ایستگاه صلواتی

 

 

ایجاد ایستگاه صلواتی به مناسبت سومین روز شهادت امام حسین (ع) به همت همکاران محترم هتل

 

 

96/07/11