گرامیداشت روز خانواده و یکمین سالگرد تلاش بی وقفه همکاران

 

بنا به گزارش روابط عمومی : جشنی به مناسبت گرامیداشت روز خانواده و یکمین سالگرد تلاش بی وقفه همکاران محترم هتل با حضور جناب آقای دوست حسینی (مدیرکل محترم هتل) در سالن چندمنظوره الوند برگزار گردید، در این مراسم مدیریت محترم سخنانی پیرامون تلاش و جدیت کلیه پرسنل در دستیابی به اهداف از پیش برنامه ریزی ایراد نمودند ، در نهایت با اهدا لوح تبریک به مناسبت روز خانواده و هدیه از سوی مدیرکل محترم از  یک سال تلاش بی وقفه همکاران گرامی هتل تجلیل بعمل آمد.