بازدید معاون تاریخی سازمان میراث فرهنگی کشور

 

بنابه گزارش روابط عمومی : معاون تاریخی سازمان میراث فرهنگی کشور به اتفاق هیئت همراه در راستای پیگیری اخذ مجوز احداث تالار و طرح توسعه هتل پارسیان بوعلی از هتل بازدید نمودند. در این بازدید موارد فوق مورد بررسی و تشریک مساعی صورت پذیرفت.