نهمين نمايشگاه گردشگرى و هتلدارى اصفهان

 

به گزارش روابط عمومی : هتل پارسیان بوعلی در نهمین نمايشگاه بين المللى گردشگری و هتلداری اصفهان تحت غرفه شرکت هتلهای بین المللی پارسیان حضور بهمرسانید. در این نمایشگاه با توزیع بروشورو DVD هتل ، فضاها و امکانات اقامتی و رفاهی هتل به سمع و نظر بازدیدکنندگان رسید.