گرامیداشت روز پزشک


⭕️  بنابه گزارش روابط عمومی : ویزیت رایگان میهمانان گرامی به مناسبت بزرگداشت روز ابوعلی سینا و روز پزشک در هتل پارسیان بوعلی صورت گرفت ، همچنین به مناسبت این روز شاخه گل به میهمانان اهدا گردید.